Πύλη OR – Ή

Home » Θεωρία » Digital » Πύλη OR – Ή
Digital

Πύλη OR – Ή

 

 

  • Η πύλη OR ειναι μια από τις βασικές πύλες.
  • Έχει δυο εισόδους και μια έξοδο.
  • Η έξοδος για να μας δώσει “1” πέπει έστω μία απο τις δύο να ειναι “1”.
  • Η συνάρτηση της είναι : Υ = Α + Β

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Α Β Υ = Α + Β
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1