Πύλη AND-ΚΑΙ

Home » Θεωρία » Digital » Πύλη AND-ΚΑΙ
Digital

Πύλη AND-ΚΑΙ

 

  • Η πύλη ΑΝD είναι μια από τις βασικές πύλες.
  • Έχει δυο εισόδους και μία έξοδο.
  • Η έξοδος για να μας δώσει “1” πρέπει να ειναι και οι δυο εισόδοι της “1”.
  • Η συνάρτηση της  είναι : Υ = Α * Β

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Α Β Υ=Α*Β
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1