Πύλη ΝΟΤ – ΟΧΙ

Home » Θεωρία » Digital » Πύλη ΝΟΤ – ΟΧΙ
Digital

Πύλη ΝΟΤ – ΟΧΙ

 

  • Η πύλη ΝΟΤ ειναι μία από τις βασικές πύλες.
  • Αυτή η πύλη έχει μία είσοδο και μια έξοδο.
  • Η έξοδος είναι ίση με το συμπλήρωμα της εισόδου, δηλαδή αντιστρέφει την είσοδο.
  • Η συνάρτηση της είναι (εάν Υ = Α) : Υ = Α΄

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Α Υ = Α’
0 1
1 0