Μαθήματα Ηλεκτρονικών & Ηλεκτροτεχνίας

Home » Φοιτητές » Φοιτητές » Μαθήματα Ηλεκτρονικών & Ηλεκτροτεχνίας
Φοιτητές

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

 1. Τί είναι Ρεύμα και τι είναι Τάση, Διαφορά δυναμικού
 2. Νόμος του OHM
 3. 1ος Νόμος Κίρκοφ-Νόμος των ρευμάτων
 4. Διαιρέτης Ρέυματος
 5. 2ος Νόμος Κίρκοφ- Νόμος των τάσεων
 6. Διαιρέτης Τάσης
 7. Νόμος Επαλληλίας – Υπέρθεσης
 8. Συνδεσμολογίες Αντιστάσεων σε Σειρά και Παράλληλα
 9. Συνεχής και Εναλλασόμενη Τάση και Ρεύμα
 10. Ο Πυκνωτής στο DC και στο AC
 11. Το Πηνίο στο DC και στο AC
 12. Μεταβλητές αντιστάσεις- Ποτενσιόμετρα Ροοστάτες
 13. Σύνδεση Βολτόμετρου- Αμπερόμετρου

 

 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

 1. Δίοδος , Επαφή PN, λειτουργία δομή εφαρμογές
 2. Δίοδος ZENER εφαρμογή.
 3. Τρανζίστορ -λειτουργία-δομή- NPN, PNP
 4. Συνδεσμολογία κοινού εκπομπού
 5. Συνδεσμολογία κοινού συλλέκτη
 6. Συνδεσμολογία κοινής βάσης
 7. Push Pull
 8. Darlighton
 9. Διαφορικός Ενισχυτής
 10. Τελεστικός Ενισχυτής
 11. Παθητικά Φίλτρα
 12. Ενεργά Φίλτρα  με ΤΕ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

 1. Πύλες AND, NAND, OR , NOR NOT, XOR, XNOR- Πίνακες αληθείας, Κυκλωματικά Σύμβολα
 2. Χάρτης Καρνώ
 3. Άλγεβρα Boole
 4. Αριθμητικά Συστήματα μετατροπές
 5. Συνδυαστικά κυκλώματα
 6. Πολυπλέκτες- Αποπλέκτες
 7. Κωδικοποιητές- Αποκωδικοποιητές
 8. Καταχωρητές
 9. Απαριθμητές
 10. Αθροιστές
 11. ΑDC – DAC
 12. Γεννήτρια τετραγωνικών παλμών 555

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ(μεγάλα ρεύματα)

 1. Θυρίστορ
 2. Βαρίστορ
 3. Θερμίστορ
 4. Τρανζίστορ Ισχύος