Πρωτόκολλο ALOHA SLOTTED

Home » Θεωρία » Πρωτόκολλα » Πρωτόκολλο ALOHA SLOTTED
Πρωτόκολλα

 

ALOHA SLOTTED-Ακόμα συγκρούσεις αλλά επιτυχία 37%!!!!


Μήπως να μην στέλνει ο καθένας όποτε θέλει; Μήπως να βάλουμε κάποιον κανόνα;;;

Ναι αλλά τι κανόνα; Ε μπορούμε να βάλουμε ένα κοινό ρολόι (παλμούς δηλαδή διαδοχικά 1010101010….) και όποιος υπολογιστής θέλει να στείλει δεδομένα να στείλει να στέλνει στην αρχή του 1 (του παλμού).

Και τι θα καταφέρουμε έτσι; Κι όμως θα καταφέρουμε να μην στέλνει ο καθένας όποτε θέλει και έχουμε συνεχώς συγκρούσεις.

Οι κάθετες γραμμές είναι αρχή κάθε χρονοθυρίδας. έχουμε μόνο ολικές συγκρούσεις

 

Όντως το υπολόγισαν με μετρήσεις και διαπίστωσαν ότι 34 στα 100 πακέτα (δεδομένα) φτάνουν στο προορισμό.

 

Σημαντική επιτυχία.

ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΑ -SLOT

Την διάρκεια σε second του “1”  ( του παλμού) την ονόμασαν χρονοθυρίδα.

Κάθε κάρτα μπορεί να στείλει μόνο στην αρχή της χρονοθυρίδας

Επιτυχία 34%

Όπως βλέπετε βελτιώθηκαν κάπως τα πράγματα.