Σύγκρουση-Collision

Home » Θεωρία » Πρωτόκολλα » Σύγκρουση-Collision
Πρωτόκολλα

Τι είναι η σύγκρουση:

Αν πάρουμε ένα ομοαξονικό καλώδιο και το γυμνώσουμε στη μέση και εκεί συνδέσουμε ένα άλλο ομοαξονικό και φτιάξουμε ένα Τ με αυτό το τρόπο τότε: Αν εφαρμόσουμε μια τάση 5 volt στο καλώδιο της μέσης τότε τα 5 volt θα πάνε παντού στο κεντρικό καλώδιο. Τα βολτ γενικά πάνε παντού όπου βρουν αγωγό.

Αν τώρα στο ίδιο καλώδιο (δίαυλος) 2 υπολογιστές μεταδόσουν ταυτόχρονα 5 volt(τόσο περίπου είναι ο παλμός) τότε οι δύο τάσεις θα βρεθούν κάπου στη μέση του καλωδίου. Τη συνάντηση αυτή τη λέμε σύγκρουση. Μην φανταστείτε κάνα ΜΠΑΜ ή ΦΩΤΙΑ στο καλώδιο, απλά οι δύο κάρτες δεν θα λάβουν τίποτα απο δεδομένα….

Στο παρακάτω βίντεο (εδώ σε πλήρη οθόνη) μπορείτε να δείτε πως προκαλείται σύγκρουση όταν όλοι οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο καλώδιο