Δίκτυα Ευρείας Περιοχής WAN

Home » Θεωρία » LAN MAN WAN » Δίκτυα Ευρείας Περιοχής WAN
LAN MAN WAN

LAN , MAN , WAN

 

Wide Area Networks ή ελληνιστί τα δίκτυα ευρείας περιοχής.

Το μέγεθός τους:

Τεράστιο, καταλαμβάνουν εκτάσεις μεγαλύτερες απο το μέγεθος μιας χώρας, φθάνουν στο μέγεθος ηπείρων.


Οι ταχύτητες τους:

Πιο μικρές απο αυτές των MAN ή των LAN. Όσο πιο πολύ μεγαλώνει το μέγεθος των δικτύων τόσο μικραίνουν οι ταχύτητες τους.

Παραδείγματα WAN δικτύων είναι τα δορυφορικά δίκτυα τα οποία είναι και ασύρματα. Στις τηλεπικοινωνίες ή αλλιώς στις ασύρματες επικοινωνίες χρησιμοποιείται η ψηφιακή μετάδοση. Σε αυτές τις μεταδόσεις οι ταχύτητες πέφτουν γενικά λόγω καιρικών φαινομένων αλλά και άλλων παραγόντων.

Οπότε μιλάμε για εκατοντάδες Mbps πχ 300-400-500 κλπ.

Τα σφάλματα μετάδοσης:

Μεγαλώνει το δίκτυο; αυξάνονται τα σφάλματα. Σε τέτοια μεγεθη δικτύων, σε μιά μετάδοση τα σφάλματα που μπορούν να συμβούν είναι 1 στα 10^6 δηλαδή 1 bit στο εκατομμύριο μπορεί να είναι λανθασμένο.

Τα μέσα μετάδοσης:

Όταν μιλάμε για WAN και για τις τεράστιες εκτάσεις τους, τότε τα μέσα που θα συναντήσουμε είναι πολλά και ποικίλα. Ουσιαστικά είναι όλα τα γνωστά μέσα. Η ασύρματη μετάδοση, η οπτική ίνα, το UTP καλώδιο.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν:

Εδώ και αν υπάρχει χάος. Ένα WAN έχει ασύρματους δορυφορικούς ψηφιακούς πομποδέκτες, έχει δρομολογητές, servers και ένα σωρό άλλα πράγματα.


Ο όρος WAN σήμερα.

´Οπως θα διαπιστώσετε μετά απο συνεχή μελέτη των δικτύων, όταν λέμε WAN μιλάμε για το δίκτυο που βρίσκεται έξω απο το δρομολογητή μας (router).

Σιγά σιγά θα κατανοήσετε ότι το router είναι το όριο, η πόρτα εξόδου ενός LAN προς τον έξω κόσμο ο οποίος είναι ένα τεράστιο WAN. To παγκόσμιο διαδίκτυο  www είναι πολλά WAN και MAN και LAN μαζί. Ακόμα και το LAN που έχετε σπίτι σας είναι κομμάτι του παγκόσμιου διαδικτύου.