Μητροπολιτικά δίκτυα MAN

Home » Θεωρία » LAN MAN WAN » Μητροπολιτικά δίκτυα MAN
LAN MAN WAN

LAN , MAN , WAN

ΜΑΝ- Metropolitan Area Network

Δίκτυα στο μέγεθος μιάς πόλης.

Παραδείγματα:

Το δίκτυο μιας τράπεζας

Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Το δίκτυο μιας εταιρίας με πολλά υποκαταστήματα σε διάφορα σημεία της πόλης


Όπως προείπαμε όταν μεγαλώνει η έκταση τόσο:

  • Μειώνεται η ταχύτητα: ενδεικτικές ταχύτητες είναι εκατοντάδες MBps
  • Αυξάνονται τα λάθη στη μετάδοση: Τώρα πια έχουμε σφάλματα της τάξεως 1 στα 10^9 bit
  • Και το μέσο μετάδοσης: Πικοίλει

Τι συσκευές περιλαμβάνουν τα MAN:

  • Υπολογιστές – τερματικά.
  • Servers
  • Routers
  • Switches
  • Πικοίλα μέσα μετάδοσης

Ποια τοπολογία έχουν τα MAN;

Εδώ υπάρχει χάος. Κάθε ΜΑΝ έχει τη δική του μικτή τοπολογία.