Πρωτόκολλο IP

Home » Θεωρία » Πρωτόκολλα » Πρωτόκολλο IP
Πρωτόκολλα

 

 • Τεμαχίζει ότι έρθει απο το επίπεδο μεταφοράς
 • Δημιουργεί τα λεγόμενα IP daragrams (αυτοδύναμα πακέτα – segments)
 • Τα segment αυτά παίρνουν ξεχωριστούς δρόμους για να φτάσουν στο προορισμό τους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξηγήσεις

 • Έκδοση: Ποιά έκδοση του IP  χρησιμοποιείται , υπάρχουν οι v4 και v6
 • Ταυτότητα segment: Όταν το IP σπάσει το αρχικό πακέτο πρέπει να βάλει ετικέτες ώστε ο παραλήπτης να τα βάλει στη σωστή σειρά. Με το πεδίο αυτό δηλώνει που βρίσκεται αυτό το κομμάτι στο αρχικό πακέτο.
 • More Fragments: Όταν είναι 1 ενημερώνει το παραλήπτη ότι το συγκεκριμένο κομμάτι (segment) δεν ήταν  το τελευταίο στο αρχικό πακέτο .
 • More Fragments: Όταν είναι 0 ενημερώνει το παραλήπτη ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν  το τελευταίο στο αρχικό πακέτο.
 • Σημειώνεται ότι όλα τα πακέτα θα φτάσουν με τυχαία σειρά. Επομένως το πρώτο μπορεί να φτάσει τελευταίο και ανάποδα
 • Χρόνος ζωής: Το πεδίο αυτό δηλώνει ένα συγκεκριμένο χρόνο για τον οποίο το segment μπορεί να ταξιδεύει στο διαδίκτυο.
 • Αν περάσει αυτός ο χρόνος το segment αυτοκαταστρέφεται ώστε να μην κυκλοφορεί αέναα στο διαδίκτυο.
 • Ο χρόνος ελαττώνεται κάθε φορά που το segment περνάει απο ένα ROUTER