Το bit και η μορφή του

Home » Θεωρία » Πρωτόκολλα » Το bit και η μορφή του
Πρωτόκολλα

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ.

Τα πρωτόκολλα που θα περιγραφούν παρακάτω εξηγούν τους τρόπους με τους οποίους μεταδίδονται τα bits πάνω στο καλώδιο.

Τι είναι τα bits;

Τα bits είναι ηλεκτρικοί  παλμοί με τους οποίους αναπαριστούμε το 0 και το 1 αυτό που καταλαβαίνουν ο υπλογιστές.

Στο παραπάνω σχήμα παρατηρούμε:

1ο πλαίσιο. bits τα οποία μεταδίδονται σε ένα καλώδιο όπως θα τα βλέπαμε σε ένα παλμογράφο.

2ο πλαίσιο. Παλμοί φωτός πάνω στην οπτική ίνα

3ο πλαίσιο. Διάφορες ανα παραστάσεις για το 0 και το 1 σε μικροκύματα. Τα μικροκύματα τα βρίσκουμε στη μετάδοση μιας ασύρματης κάρτας δικτύου ή ενός ασύρματου router.

Στο φυσικό επίπεδο , πάνω δηλαδή στη κάρτα δικτύου δαμορφώνεται το bit. Και λέγοντας διαμόρφωση εννοούμε, το πλάτος σε βολτ τη διάρκειά του κλπ.