Πρωτόκολλο DHCP

Home » Θεωρία » Πρωτόκολλα » Πρωτόκολλο DHCP
Πρωτόκολλα

DYNAMIC  HOST CONFIGURATION PTOTOCOL

  • Το πρωτόκολλο αυτό είναι εγκατεστημένο σε έναν SERVER ή σε ένα ROUTER
  • Δουλειά του είναι να μοιράσει IP σε όποιον Πελάτη ζητήσει μέσα σε ένα LAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ISPs μοιράζουν δυναμικές IP στους πελάτες τους

 

 

 

 

Διαδικασία μηνυμάτων προκειμένου να αποκτήσει μια Δυναμική IP ο Πελάτης (υπολογιστής στα αριστερά)