Κλάση C

Home » Θεωρία » IP Address » Κλάση C
IP Address

Βρισκόμαστε στην κλάση C όταν

Η πρώτη οκτάδα είναι απο 192 εως 223

Μερικά παραδείγματα τέτοιων ΙΡ είναι

192.4.5.6

200.34.232.4

210.24.54.65

223.5.5.6

κλπ

Στα παραπάνω παραδείγματα παρατηρήστε την πρώτη οκτάδα κάθε ΙΡ

1ο παραδειγμα :    192

2ο παράδειγμα :    200

3ο παραδειγμα :   210

4ο παραδειγμα ;   223

 

NET ID &  HOST ID

Στην κλάση C το NET ID είναι πρώτες τρεις  οκτάδες ενώ οι υπόλοιπες είναι το HOST ID

Οπότε με βάση αυτον τον ισχυρισμό έχουμε

NET ID HOST ID

1ο παράδειγμα:            192.4.5.0              .6

2o παράδειγμα:          200.34.232.0          .4

3ο παράδειγμα:            210.24.54.0           .65

4ο παράδειγμα:            223.5.5.0               .6


Για να κάνουμε έναν μικρό υπολογισμό πόσες ΙΡ – υπολογιστές μπορεί να υποστηρίξει ένα τέτοιο δίκτυο

Ας πάρουμε το δίκτυο  192.168.1.0:

Η πρώτη ΙΡ του δικτύου είναι η 192.168.1.0

η τελευταία;;;;;;;;