Τοπολογίες

Home » Θεωρία » Τοπολογίες » Τοπολογίες
Τοπολογίες

Τι είναι;;;;

Τοπολογία είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι συσκευές του δικτύου μεταξύ τους

Όταν λέμε συσκευές του δικτύου είναι:

Οι δρομολογητές (routers), τα switch (μεταγωγείς), οι servers κλπ κλπ

Οπότε πρόκειται για ένα σχήμα που μας δείχνει με γραμμές και τελείες πως ειναι συνδεδεμένες οι συσκευές

Οι πιο γνωστές τοπολογίες είναι:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΙΑΥΛΟΣ  ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ  ΔΕΝΔΡΟ ΜΙΚΤΗ