Τί είναι δίκτυο ;

Home » Θεωρία » Θεωρία » Τί είναι δίκτυο ;
Θεωρία

Τί είναι δίκτυοΤί είναι το διαδίκτυο;

Τεράστια ερώτηση.

Δίκτυο μπορεί να  είναι δύο υπολογιστές συνδεδεμένοι μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρουμε αρχεία απο τον ένα στον άλλο..

Δίκτυο είναι και το παγκόσμιο διαδίκτυο.

Όταν λοιπόν πάνω απο 2  υπολογιστές συνδέονται με κάποιο τρόπο (καλώδιο) και μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μιλάμε για ΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε τι είναι LAN, MAN, WAN