Μέσα μετάδοσης

Home » Θεωρία » Μετάδοση » Μέσα μετάδοσης » Μέσα μετάδοσης
Μέσα μετάδοσης

Ως Μέσα Μετάδοσης εννοούμε τα καλώδια UTP και ομοαξονικό καλώδιο, τις οπτικές ίνες και τον… αέρα που λέμε λαϊκά,  μέσα απο τον οποίο μεταδίδονται ασύρματα πληροφορίες.

Η ασύρματη μετάδοση είναι ένα τεράστιο επιστημονικό πεδίο με γενικό τίτλο τηλεπικοινωνίες