Κλάση Β

Home » Θεωρία » IP Address » Κλάση Β
IP Address

Βρισκόμαστε στην κλάση B όταν

Η πρώτη οκτάδα είναι απο 128 εως 191

Μερικά παραδείγματα τέτοιων ΙΡ είναι

128.4.5.6

145.34.232.4

167.24.54.65

191.5.5.6

κλπ

Στα παραπάνω παραδείγματα παρατηρήστε την πρώτη οκτάδα κάθε ΙΡ

1ο παραδειγμα :    128

2ο παράδειγμα :    145

3ο παραδειγμα :   167

4ο παραδειγμα ;   191

 

NET ID &  HOST ID

Στην κλάση B το NET ID είναι οι πρώτες δύο  οκτάδες ενώ οι υπόλοιπες είναι το HOST ID

Οπότε με βάση αυτον τον ισχυρισμό έχουμε

___________________NET ID____ HOST ID

1ο παράδειγμα:            128.4.0.0 128.4.5.6

2o παράδειγμα:            145.34.0.0       145.34.232.4

3ο παράδειγμα:            167.24.0.0       167.24.54.65

4ο παράδειγμα:            191.5.0.0          191.5.5.6

 


Για να κάνουμε έναν μικρό υπολογισμό πόσες ΙΡ – υπολογιστές μπορεί να υποστηρίξει ένα τέτοιο δίκτυο

Ας πάρουμε το δίκτυο  128.4.0.0:

Η πρώτη ΙΡ του δικτύου είναι η 128.4.0.0

η τελευταία;;;;;;;;