Κλάσεις Δικτύων

Home » Θεωρία » IP Address » Κλάσεις Δικτύων
IP Address

Σε παγκόσμιο επίπεδο αποφασίστηκε να χωριστούν οι IP διευθύνσεις σε κατηγορίες οι οποίες ονομάστηκαν κλάσεις.

Υπάρχουν 5 κλάσεις οι A, B, C, D, E


Περιηγηθείτε και στις 5 κλάσεις για να καταλάβετε πώς λειτουργεί