Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων

Home » Θεωρία » OSI » Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων
OSI

MAC ADDRESS – Έλεγχος λογικής γραμμής

Φτάσαμε αισίως στο Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων. Βρισκόμαστε στη κάρτα δικτύου.

Εδω θα επαναλάβω σαν σχόλιο ότι η ονομασία του Επιπέδου δεν είναι και πολύ κατατοπιστική σε σχέση με το ρόλο του.

Κατά τα γνωστά το επίπεδο θα παραλάβει το ακόλουθο πακέτο

 

Θα τοποθετήσει την επικεφαλίδα του

 

Και θα το προωθήσει στο επόμενο και τελευταίο επίπεδο το Φυσικό

 

Οι ρόλοι του Επιπέδου Σύνδεσης Δεδομένων

Φυσική Διεύθυνση MAC Address: Εδώ έχει τοποθετηθεί απο τον κατασκευαστή (linksys, netgear, levelone κλπ) πάνω σε κάποιο τσιπάκι της κάρτας  ένας δεκαεξαδικός αριθμός σαν αυτόν 00:1F:AA:BF:42:17 ο οποίος αποτελεί τη λεγόμενη φυσική διεύθυνση της κάρτας και γενικότερα του υπολογιστή.

Προσωρινή Μνήμη: Σε ένα άλλο τσιπάκι της κάρτας το οποίο είναι μια μνήμη αποθηκεύονται προσωρινά δεδομένα τα οποία δεν μπορούν για κάπιους λόγουν να μεταδοθούν αμέσως. Περιμένουν εκεί μέχρι να έρθει η σειρά τους.

Διόρθωση λαθών: Με ηλεκτρονικό τρόπο γίνεται δίορθωση λαθών λίγο πρίν το συνολικό πακέτο φτάσει στο καλώδιο για να μεταδοθεί

Μετατροπή των πακέτων ανάλογα με το μέσο που θα χρησιμοποιθεί