Επίπεδο Παρουσίασης

Home » Θεωρία » OSI » Επίπεδο Παρουσίασης
OSI

Κωδικοποίηση-Αποκωδικοποίηση

Συμπίεση- Αποσυμπίεση

Καλώς ήρθατε στο Επίπεδο Παρουσίασης.

  • Παραμένουμε στο Mozilla όπου λειτουργεί και αυτό το επίπεδο.

  • Το Επίπεδο Παρουσίασης παραλαμβάνει το πακέτο απο το Επίπεδο Εφαρμογής.

  • Θα κολλήσει τη δική του Επικεφαλίδα.
  • Κάποια Bytes επιπλέον αριστερά απο αυτο που παρέλαβε

  • Όπως καταλαβαίνετε τα BYTES του πακέτου αυξάνονται σιγά σιγά……

 

 

 

 

 

Οι ρόλοι του Επιπέδου Παρουσίασης είναι:

  • Να κωδικοποιήσει  – δεδομένα που θα αποσταλλούν.

Μιλάμε για κωδικοποίηση μεταξύ συνήθως κωδίκων όπως ο ASCII και ο UNICODE ή και άλλοι. Υπάρχουν πολλά λειτουργικά συστήματα στο κόσμο με διαφορετικές κωδικοποιήσεις. Για να μιλήσουν αυτα τα συστήματα αναλαμβάνει το επίπεδο παρουσίασης να μετατρέψει τα δεδομένα απο τον ένα κώδικα στον άλλο. Σαν να λέμε απο τα “κινέζικα” στα “ελληνικά” και ανάστροφα….


  • Να αποκωδικοποιήσει – δεδομένα που λαμβάνονται.

Όταν λάβει δεδομένα πρέπει να κάνει την ανάστροφη διαδικασία ώστε να τα δούμε σωστά στην οθόνη.

 


  • Να συμπιέσει δεδομένα που αποστέλλονται:

Πολλές φορές όταν π.χ. στέλνουμε ένα μεγάλο αρχείο όπως ένα video σε οποιαδήποτε μορφή, τότε υπάρχει η περίπτωση το επίπεδο Παρουσίασης να συμπιέσει το video προκειμένου να μειώσει τον όγκο του όσο το δυνατόν περισσότερο.


  • Να αποσυμπιέσει δεδομένα τα οποία λαμβάνονται

Η ανάστροφη διαδικασία απο τη συμπίεση ώστε να δοθούν σωστά στο Επίπεδο Εφαρμογής και να παρουσιαστούν σωστά στην οθόνη