Επίπεδο Δικτύου

Home » Θεωρία » OSI » Επίπεδο Δικτύου
OSI

Πρέπει να διαλέξουμε δρομολόγιο. Ποιό είναι το καλύτερο;

Και έτσι φτάσαμε στο επίπεδο Δικτύου. Βρισκόμαστε στη κάρτα δικτύου όπου και λειτουργεί αυτό το επίπεδο

Το πακέτο μας έχει φτάσει και έχει την ακόλουθη μορφή

 

Το επίπεδο Δικτύου θα τοποθετήσει τη δική του επικεφαλίδα οπότε το νέο πακέτο θα είναι:

 

Το νέο πακέτο θα κατέβει άλλο ένα όροφο στο επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων.


Οι ρόλοι του Επιπέδου Δικτύου

Επιλογή δρομολογίου. Όλοι οι δρομολογητές (routers) εργάζονται στο επίπεδο δικτύου και επιλέγουν προς τα που να στείλουν  το πακέτο που παραλαμβάνουν. Η διαδικασία απόφασης προκύπτει κάτω απο πολλά διαφορετικά κριτήρια. Το σίγουρο είναι ότι ψάχνουμε το καλύτερο δρομολόγιο κάθε φορά.

Τεμαχισμός πακέτων: Ναι και εδώ γίνεται τεμαχισμός. Ο λόγος; Κάποια δίκτυα επιτρέπουν πακέτα μέχρι συγκεκριμένο μέγεθος. Οπότε έχουμε και τεμαχισμό και τοποθέτηση επικεφαλίδων ώστε να τα βάλει ο δέκτης στη σειρά

Μηνύματα αποτυχημένης σύνδεσης: Σας έχει τύχει ποτέ να δείτε μήνυμα “Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη τοποθεσία”;;; Πρόκειται για μήνυμα επιπέδου Δικτύου που μας ενημερώνει για την αδυναμία σύνδεσης

Διευθύνσεις IP: Όπως θα διαβάσετε εδώ, το επίπεδο Δικτύου αναλαμβάνει να δώσει διεύθυνση στη κάρτα δικτύου. Την λεγόμενη IP. Αλλά υπομονή