Δαχτυλιδι

Home » Θεωρία » Τοπολογίες » Δαχτυλιδι
Τοπολογίες

Λειτουργία

  • Υπάρχει κάτι σαν κουπόνι (token).
  • Περιφέρεται στον δακτύλιο
  • Αν είναι ελεύθερο μπορεί να το πάρει ο επόμενος υπολογιστής και να το φορτώσει δεδομένα για κάποιον άλλον
  • Όταν συναντά κάποιον υπολογιστή πάνω στο δακτυλίδι εισέρχεται και γίνεται έλεγχος αν τα δεδομένα προορίζονται γι αυτόν
  • Γενικά όποιος έχει το κουπόνι στέλνει