Ασύρματη Μετάδοση

Home » Θεωρία » Μετάδοση » Μέσα μετάδοσης » Ασύρματη Μετάδοση
Μέσα μετάδοσης

 

Ασύρματη μετάδοση είναι η ζεύξη  όπου δεν χρησιμοποιείται κάποιο είδος καλωδίου και χρησιμοποιεί ως μέσο διάδοσης τον αέρα ή το κενό.Αυτό γίνεται με τη διάδοση σημάτων στην ατμόσφαιρα μέσω κατάλληλων κεραιών (μεταξύ πομπού και δέκτη μεταδίδοντας την πληροφορία κωδικοποιημένη).

 

Ένα σύστημα ασύρματης επικοινωνίας εξαρτάται από :

 

τον πομπό (transmitter)

 

τη γραμμή τροφοδοσίας (feeder) του πομπού με την κεραία εκπομπής

 

την κεραία εκπομπής (transmitting antenna)

 

το χώρο διαδόσεως ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (path)

 

την κεραία λήψεως (receiving antenna)

 

τη γραμμή σύνδεσης (feeder) της κεραίας λήψεως με το δέκτη

 

το δέκτη (receiver)

 

τους πύργους εγκατάστασης (tower) των κεραιών (όπου κρίνεται απαραίτητο)

 

 

 

Ιδιότητες κεραιών (με βάση τη λειτουργία τους)

 

  • Το σχήμα (Το σχήμα καθορίζει την κατεύθυνση όπου θα ακτινοβολούνται τα κύματα,αν είναι κεραία εκπομπης, ή την κατευθυνση από την οποία θα λαμβάνονται τα κύματα, αν είναι κεραία λήψης)
  • Το σημείο που ανατροφοδοτείται από τον πομπό

 

 

Πλεονεκτήματα

 

  • Ανεξαρτησία από υλικά μέσα διάδοσης ( π.χ καλώδιο)
  • Χαμηλότερο κόστος επέκτασης
  • Γρήγορη εγκατάσταση και τοποθέτηση
  • Διευκόλυνση μεγάλων αποστάσεων

 

 

 

Μειονεκτήματα

 

  • Απαιτείται μεγάλη ισχύς
  • Ευάλωτα σε παρεμβολές
  • Ευάλωτα σε επιθέσεις

 

 

 

Στα ασύρματα μέσα μετάδοσης ανήκουν οι επίγειες και δορυφορικές μικροκυματικές ζεύξεις, και τα συστήματα κυψελωειδούς τηλεφωνίας.

 

Επίγειες μικροκυματικές ζεύξεις

 

Οι επίγειες μικροκυματικές ζεύξεις στηρίζονται στην κατευθυντική μετάδοση μικροκυμάτων στην περιοχή πολύ υψηλών συχνοτήτων (από 2-40 GHz).Για να είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων πρέπει να έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους και λόγω της καμπυλότητας της γης απαιτούνται σταθμοί αναμετάδοσης 40-50 χιλιόμετρα περίπου.Χρησιμοποιούνται για μετάδοση τηλεοπτικού σήματος και φωνής, για μικρές συνδέσεις, μεταξύ κτιρίων για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή  για συνδέσεις δεδομένων μεταξύ τοπικών δικτύων.

 

Δορυφορικές μικροκυματικές ζεύξεις

 

Οι δορυφορικές μικροκυματικές ζεύξεις χρησιμοποιούν δορυφόρους οι οποίοι μπορούν να αναμεταδίδουν σήμα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.Οι δορυφορικές ζεύξεις χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, στις ανοδικές (uplink) και καθοδικές (downlink). Ανοδικές ζεύξεις χρησιμοποιούνται για την αποστολή των σημάτων από τους επίγειους σταθμούς στους δορυφόρους και οι δορυφόροι αναμεταδίδουν τα σήματα στις καθοδικές ζεύξεις.

 

Συστήματα κυψελωειδούς τηλεφωνίας

 

Τα συστήματα κυψελωειδούς τηλεφωνίας είναι συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται στην κινητή ραδιοτηλεφωνία. Η κινητή ραδιοτηλεφωνία εξυπηρετεί την επικοινωνία μεταξύ κινούμενων και σταθερών σταθμών αλλά και μεταξύ κινούμενων σταθμών σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις.Χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μέσα σε πόλεις όπως η Αστυνομία, Πυροσβεστική κ.ο.κ (30-900 ΜΗz οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται)